Assistentie bij thuisbevalling

Indien jullie er voor kiezen om thuis te bevallen, zal de kraamverzorgende de verloskundige assisteren. De verloskundige zal de kraamverzorgende op een zeker moment oproepen.

Na de geboorte blijft de kraamverzorgende een aantal uren om controles te doen bij moeder en kind en jullie belangrijke informatie te geven over de eerste 24uur na de bevalling.

menu