Kraamzorg en mantelzorg

Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat ouders en kind thuis de verzorging, begeleiding en ondersteuning krijgen, die nodig is. De mensen die kraamzorg geven zijn daar speciaal voor opgeleid.

De kraamvrouw is zélf verantwoordelijk voor het regelen van mantelzorg, net als in andere zorgsituaties. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren.

De kraamverzorgende doet de basishuishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Verzorgen van huisdieren
  • Ophalen en brengen van oudere kinderen naar school, zwemles en/of sportclub
  • Boodschappen doen
  • Koken
  • Wassen en/of strijken
  • Huis schoonmaken

Het is belangrijk dat jullie zelf tijdig afspraken maken over de mantelzorg binnen jullie eigen omgeving voor de periode na de bevalling. De belangrijkste afspraken worden genoteerd in jullie zorgplan.

menu