Kraamzorg op maat

Kraamzorg op maat leidt ertoe dat jullie de kraamzorg krijgen, die nodig is om jullie als nieuw of uitgebreid gezin een goede start te geven. De kraamverzorgende biedt daarbij ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal basis huishoudelijke taken.

De kraamverzorgende kijkt naar wat er in jullie situatie aan de hand is, zodat ook de verloskundige/ huisarts goed geïnformeerd kan worden over het verloop van het kraambed. De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvangen jullie kraamzorg met een basis-omvang van 49 uur. Afhankelijk van jullie persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan.

Extra ondersteuning

Kraamzorg is een noodzakelijke zorg, voor moeder en kind. Voor cliënten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière of sociaal-economische omstandigheden, zijn wij er ook. Onze kraamverzorgenden hebben de ervaring en kennis om de nodige ondersteuning te kunnen geven.

menu