Zorgverzekering

KraamzorgVida levert de zorg bij jullie. Onze kraamzorgorganisatie heeft een franchiseovereenkomst met Geboortezorgplus Franchise B.V./Geboortezorgplus Langedijk B.V., handelend onder Kraamzorg Langedijk. In geval van contact met de zorgverzekeraar, meld dan dat de geleverde kraamzorg zal worden gedeclareerd door Kraamzorg Langedijk (bij jouw zorgverzekeraar gecontracteerd onder nummer 33006086).

Kraamzorg wordt voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering van de moeder. Je bent wettelijk verplicht over geleverde kraamzorguren een eigen bijdrage te betalen (vastgesteld door Nza). Willen jullie meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage, neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Zorguren die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks bij jou in rekening gebracht.

menu